top of page
Dots_RGB-72-768x659.jpg
logo_musta syvätty.png

Circus Helsingin tarina      

Berättelsen om Circus Helsinki

The story of Circus Helsinki

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

IKAROS-RYHMÄ 1997

Kuvassa sirkustaiteilijan Aino Heikkisen Ikaros-ryhmä esiintyy Itäkeskuksessa vuonna 1997. Circus Helsingin perustaja Martina Linder kiinnostui sirkuksesta, kun hänen tyttärensä Corinne aloitti kyseisessä ryhmässä 7-vuotiaana. Pääosin venäjänkielisistä koostuva nuorisoryhmä esiintyi säännöllisesti kauppakeskuksissa sekä kesäisin kadulla. Tämän jälkeen ryhmä siirtyi espoolaiseen sirkuskouluun. Kun intensiiviopetus myöhemmin lopetettiin kyseisessä koulussa, päätti Linder perustaa alkuperäiselle Ikaros-nuorisoryhmälle oman sirkuskoulun, jotta ryhmä saisi jatkaa säännöllistä harjoittelua ja esiintymistä. Näin syntyi Circus Helsinki.

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

IKAROS-GRUPPEN 1997

Bilden visar cirkusartisten Aino Heikkinens Ikaros grupp när den uppträdde i Östra centrum år 1997. Circus Helsinkis grundare, Martina Linder blev intresserad av cirkuskonst när hennes dotter Corinne som 7-åring började i Ikaros gruppen. Gruppen som främst bestod av ryskspråkiga ungdomar, uppträdde regelbundet i olika köpcentrum samt sommartid på gatan.

 

Senare flyttade gruppen över till en cirkusskola i Esbo. När intensivundervisningen efter en tid upphörde i denna skola, beslöt Martina Linder att grunda en egen cirkusskola för att ungdomarna i den ursprungliga Ikaros gruppen skulle ha möjlighet att fortsättningsvis regelbundet träna och uppträda. Så föddes Circus Helsinki.

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

IKAROS-GROUP  1997

In the picture you can see the Ikaros group (founded by circus performer Aino Heikkinen), during a performance in Itäkeskus, in 1997. At the age of seven, Corinne Linder joined the Ikaros group, and her mother, Martina Linder, became fascinated by circus as an art form. The group, which consisted mainly of Russian speaking youngsters, used to perform in shopping malls, and during the summer they gave performances in the street. 

Later on, the Ikaros group started collaborating with a circus school in Espoo. When the group was no longer offered intensive training, Martina Linder decided to create her own circus school in order to allow the youngsters to continue practising and performing. This was how Circus Helsinki’s journey began.

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

CIRCUS HELSINGIN PERUSTAMINEN 2001 

Circus Helsinki association ry (jäljempänä Circus Helsinki), jonka alkuperäinen nimi oli Young Circus association ry, perustettiin Rikhardinkadun kirjastossa vuonna 2001. Circus Helsingin perustaja ja toiminnanjohtaja Martina Linder työskenteli yhdistyksen perustamisen ajankohtana juristina, mutta siirtyi työskentelemään täyspäiväisesti sirkuksen parissa vuonna 2007 koulun kasvaessa. Oppilaiden äidit auttoivat paljon ensimmäisinä vuosina sekä hallinnollisissa että käytännöllisissä asioissa; Jelena Lössakovin äiti Ljubov Lössakova ompeli esityspuvut, Elina Vessosen äiti Iina Vessonen (nyk. Dahl) hoiti laskutusasiat ja Jacintha Damströmin äiti Stephanie Sannemann-Damström auttoi esityksissä. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

CIRCUS HELSINKI GRUNDAS 2001 

Circus Helsinki vars ursprungliga namn var Young Circus association rf., grundades på Richardsgatans bibliotek år 2001. När Circus Helsinki grundades arbetade cirkusens grundare och verksamhetsledare, Martina Linder som jurist. Cirkusskolan växte och hade år 2007 blivit så stor att Linder började arbeta på heltid för den. Under de första åren deltog elevernas mammor aktivt i både administrativa och praktiska ärenden. Jelena Lössakovas mamma, Ljubov Lössakova sydde dräkterna, Elina Vessonens mamma, Iina Vessonen (nuv. Dahl) hade hand om faktureringen och Jacintha Damströms mamma, Stefanie Sanneman-Damström hjälpte till under föreställningarna. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

CIRCUS HELSINKI WAS FOUNDED 2001 

In 2001, the circus, which was initially called Young Circus association r.f., was founded at a meeting in the public library on Rikhardinkatu. Martina Linder, the founder and director of Circus Helsinki, was working as a lawyer at the time. The circus school attracted more and more pupils, and in 2007 Martina Linder started working full-time for the school. During the early years, the pupils’ mothers played an active role in the running of the school. Jelena Lössakova’s mother, Ljubov Lössakova made the costumes, Elina Vessonen’s mother, Iina Vessonen (currently Dahl) was in charge of billing, and Jacintha Damström’s mother, Stefanie Sanneman-Damström helped out during the performances. 

logo_musta syvätty.png
Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

TERVETULOA VALOKUVANÄYTTELYYN!

Circus Helsinki juhlisti 20-vuotista taivaltaan vuoden 2021 ajan. Juhlavuoden kunniaksi kokosimme Circus Helsingin historiasta kertovan valokuvanäyttelyn.  

 

Circus Helsingin 20-vuotisjuhlanäyttelyn kuvat ja tekstit kertovat, miten seitsemän oppilaan ryhmästä kasvoi yksi Euroopan suurimmista sirkuskouluista. Matka on ollut muuttoja, muutoksia ja mutkia täynnä, mutta koulun henki on pysynyt samana kaikissa käänteissä. Sirkuksen ilo, suvaitsevaisuus ja tavoitteiden asettaminen korkealle ovat edelleenkin Circus Helsingin toiminnan peruspilareita.  

 

Lämpimästi tervetuloa näyttelyyn!  

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

KOULUN ENSIMMÄINEN MAINOS JA ENSIMMÄISET KEIKAT 2002  

Varhaisessa vaiheessa keikkojen saaminen sekä sirkuskoulun markkinointi oli haastavaa, koska koulu oli vielä suurelle yleisölle tuntematon ja markkinointiresurssit olivat vähäisiä. Ensimmäisillä keikoilla pientä esiintyvää ryhmää laajennettiin värväämällä äidit ja sukulaiset klovneiksi. Klovniryhmä ei ehkä ollut maailman ammattimaisin, mutta se voitti innollaan ja ilollaan yleisön sydämet puolellensa. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

SKOLANS FÖRSTA ANNONS OCH DE FÖRSTA BESTÄLLDA SHOWERNA 2002 

I början, när cirkusskolan var okänd och hade knappa marknadsföringsresurser, var det utmanande att få beställningar. Inför de första framträdandena värvades mammor och andra släktingar som förstärkning till den lilla gruppen. De uppträdde som clowner, och även om clownerna inte var de mest professionella så charmade de publiken med sin glädje och entusiasm. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

THE SCHOOL’S FIRST ADVERTISEMENT AND THE FIRST COMMISSIONED SHOWS 2002 

In the beginning when the marketing budget was very tight, the unknown circus school struggled to get commissions. The pupils’ mothers and other family members were recruited as reinforcements. They made appearances as clowns, and even if they weren’t the most professional performers, they conquered the hearts of the audiences with their spontaneity and enthusiasm. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

KOULU OSALLISTUU ENSIMMÄISTÄ KERTAA NUORISOSIRKUSFESTIVAALEILLE 2002 

Oppilaita oli Circus Helsingin perustamisen aikoihin vain seitsemän. Vuonna 2002, kun koulu osallistui Suomen Nuorisosirkusliiton festivaaleille Turussa, oli määrä kasvanut kymmeneen. Koko koulu mahtui lähes yhteen autoon. Opetustoiminnan laajennuttua tästä porukasta muodostui myöhemmin Circus Helsingin Esiintyvä ryhmä. Pienestä koosta huolimatta ryhmä esiintyi festivaaleilla yhdellätoista esityksellä, ja esitysten määrä, taso sekä monilajisuus yllätti festivaaliväen. Ryhmä sai yhden kultapalkinnon (jalkajongleeraus), kaksi hopeapalkintoa (notkeus ja ikaros) sekä kaksi kunniakirjaa (käsinseisonta ja tasapainoilu). Menestys antoi ryhmälle itseluottamusta ja uskoa tulevaisuuteen, ja vuosien varrella palkintoja on tullut niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin tapahtumista. Luettelo kaikista palkinnoista löytyy näyttelyn toisesta kerroksesta mediaseinältä. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

CIRKUSSKOLAN DELTAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN I EN CIRKUSFESTIVAL 2002 

När Circus Helsinki grundades hade skolan bara sju elever. År 2002 deltog skolan i Finlands Ungdomsförbunds cirkusfestival i Åbo. Då hade elevantalet stigit till tio och hela skolan rymdes nästan i samma bil. De här tio första eleverna kom senare att utgöra Circus Helsinkis showgrupp. Trots att gruppen var så liten, uppträdde Circus Helsinki med elva nummer. Cirkusen överraskade festivalpubliken med sitt mångsidiga kunnande och sitt stora antal framträdanden. Gruppen tog hem en guldmedalj (fotjonglering), två silvermedaljer (ikaros och vighet) samt två hedersomnämnanden (handstående och balansgång). Framgån- garna gav gruppen självförtroende och framtidstro. Under årens lopp har skolan kammat hem ett flertal finländska och utländs- ka pris och utmärkelser. I utställningens andra våning, på mediaväggen finns det en fullständig förteckning över priserna. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

PERFORMING AT A CIRCUS FESTIVAL FOR THE FIRST TIME 2002 

When Circus Helsinki was founded, the school only had seven pupils. In 2002, when the school performed at the Finnish Youth Circus Associations Festival in Turku, the number of pupils had grown to ten, and the whole school almost fitted into one car. This group later formed Circus Helsinki’s show group. Despite having only ten pupils, Circus Helsinki performed eleven acts at the festival. The audience was surprised both by the number of acts and by how talented and versatile the little troupe was. Circus Helsinki won one gold medal (foot juggling), two silver medals (icarian games and contortion) and got two honourable mentions (hand balancing and balancing). These achievements gave the group self-confidence and faith in the future. These were only the first of many national and international medals and awards. For a full list of the school’s achievements, please check out the media wall on the first floor. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

NIMEN VAIHTO 2004 

Sirkuskoulu vaihtoi nimensä Circus Helsingiksi vuonna 2004. Alkuperäinen nimi Young Circus oli suomalaiselle yleisölle vaikea muistaa, eikä se edustanut sirkuskoulun tulevaisuuden tavoitteita. Kuvassa on yksi ensimmäisistä mainoksista uudella nimellä. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

NAMNBYTE 2004 

Cirkusskolan bytte namn till Circus Helsinki år 2004. Det ursprungliga namnet, Young Circus visade sig vara svårt för den finländska publiken att komma ihåg och namnet förmedlade inte heller skolans aspirationer för framtiden. Bilden visar en av de första annonserna med cirkusskolans nya namn. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

THE SCHOOL IS RENAMED 2004 

The school was renamed Circus Helsinki in 2004. The original name, Young Circus, had proven to be difficult for a Finnish speaking audience to remember. The new name also captured the school’s aspirations for the future. In the picture you can see one of the first advertisements with the school’s new name. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

ENSIMMÄISET HARJOITUSTILAT 2004 

Circus Helsingillä ei ollut alussa omaa harjoitustilaa. Viiden ensimmäisen vuoden aikana Circus Helsinki harjoitteli muun muassa Rudolf Steiner koulun eurytmiasalissa (kuvassa), Kulttuurikeskus Caisan pienessä tietokonevarastossa, Pukinmäen sirkuskoulun tiloissa, Kisahallilla, Olympiatadionilla ja Woltissa. Oman treenitilan puute tuotti vaikeuksia sirkuskoululle. Sirkusvälineitä jouduttiin jatkuvasti kuljettamaan tilasta toiseen ja ilma-akrobatiavälineet riggaamaan ja poistamaan joka harjoituskerran yhteydessä. Turvalonsseja ei ollut lainkaan käytettävissä. 

DE FÖRSTA TRÄNINGSUTRYMMENA 2004 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

I början hade Circus Helsinki inga egna träningsutrymmen. Under de fem första åren tränade cirkusskolan bland annat i Rudolf Steinerskolans eurytmisal (bilden), i kulturcentret Caisas trånga datorförråd, i Pukinmäen Sirkuskoulus (Bocksbacka cirkusskola) utrymmen, i Tölö sporthall, på Olympiastadion i Helsingfors och i Wolttis utrymmen. Avsaknaden av egna lokaliteter skapade problem för skolan, man var tvungen att flytta alla redskap från utrymme till utrymme och inför varje träning måste redskapen för luftakrobatik monteras upp och sedan monteras ner igen. Det fanns inte heller någon möjlighet till riggning av säkerhetsselar. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

THE FIRST TRAINING FACILITIES 2004 

During the first five years of its existence, Circus Helsinki didn’t have its own training facilities. Practice took place in the euryth- mics room at the Rudolf Steiner school in Helsinki, in the tiny computer storage room at the cultural centre Caisa, and on the premises of Pukinmäen sirkuskoulu (Pukinmäki circus school). Teaching also took place at Töölö sports hall, at the Olympic Stadium and at Woltti. The lack of permanent training facilities created a series of problems. The equipment had to be transported from place to place, and before each training session all the aerial equipment had to be assembled and then disassembled at the end of the session. It was also impossible to rig safety harnesses. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

ENSIMMÄISET KOKONAISUUDET 2004 

Vuonna 2004 valmistuivat sirkuskoulun ensimmäiset pitkät esityskokonaisuudet: The Magic Box ja Super Lilli. Ensimmäinen kertoi vanhasta soittorasiasta, joka vei sen löytäneen pienen tytön sirkuksen maagiseen maailmaan. Super Lilli sen sijaan oli tarina tytöstä, joka uskoi hänen viittansa antavan hänelle yli-inhimilliset voimat. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

DE FÖRSTA HELKVÄLLSFÖRESTÄLLNINGARNA 2004 

The Magic Box och Super Lilli var skolans första helkvällsföreställningar. The Magic Box handlade om en liten flicka som hitta- de en speldosa som förflyttade henne till cirkusens förtrollade värld. Super Lilli var en berättelse om en flicka som trodde att hennes mantel kunde ge henne övermänskliga krafter. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

THE FIRST SHOWS 2004 

Circus Helsinki’s first shows were called The Magic Box and Super Lilli. The Magic Box told the story of a little girl who found a music box that could transport her to the magical world of the circus. Super Lilli related the adventures of a girl who was convinced that her cape would give her superpowers. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

NUORI KULTTUURI LÄHETTILÄS  2005–2006 

Opetusministeriö nimesi Circus Helsingin Nuori Kulttuuri -lähettilääksi vuosille 2005–2006. Koulu tuli nimetyksi uudelleen vuosina 2009–2010, jonka jälkeen tittelistä on tullut pysyvä. Nimityksen avulla Circus Helsinki sai virallisen tunnustuksen laadukkuudesta, ja tästä lähtien Esiintyvä ryhmä onkin kutsuttu säännöllisesti esiintymään myös ulkomaille. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png
Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

UNG KULTURAMBASSADÖR 2005–2006 

Undervisningsministeriet utnämnde Circus Helsinki till Ung Kulturambassadör för perioden 2005–2006, och på nytt för perioden 2009–2010, varefter utnämningen blev permanent. I egenskap av Ung Kulturambassadör fick Circus Helsinki ett officiellt erkännande för skolans och föreställningarnas höga kvalitet. Som en följd av utnämningen, har Circus Helsinkis showgrupp regelbundet blivit inbjuden att uppträda i internationella sammanhang. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

YOUNG CULTURAL AMBASSADORS 2005–2006 

The Ministry of Education and Culture appointed Circus Helsinki Young Cultural Ambassadors for the first time, for 2005-2006, and a second time for 2009-2010. Hereafter the appointment became permanent. The appointment also serves as an official seal of approval, and as endorsement of the high quality of Circus Helsinki’s shows and of the school’s high educational standard. As a result of the appointment, Circus Helsinki’s show group is regularly invited to participate in international festivals. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

VIISIVUOTISJUHLAVUOSI 2006 

Viisivuotiasta Circus Helsinkiä juhlistettiin muun muassa gaalanäytöksellä sirkusteltassa Kaisaniemen kentällä. Näytöspäivää edeltävänä iltana Lordi oli voittanut Euroviisut, ja finaalikoreografia ja -musiikki vaihdettiin lennosta tähän kappaleeseen. Lopetus sai katsomon räjähtämään suosionosoituksiin. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

5-ÅRSJUBILEUM 2006 

Circus Helsinki firade femårsjubileum bland annat med en galaföreställning i ett cirkustält på Kajsaniemi-planen. Kvällen före föreställningen hade Lordi vunnit Eurovisionen. Till publikens stora förtjusning ändrades därför koreografin och musiken till finalen i sista stund till Finlands vinnande låt. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

CELEBRATING THE FIRST FIVE YEARS 2006 

When Circus Helsinki celebrated its 5th anniversary, a gala performance was the main event. This part of the celebrations took place in a circus tent, in Kaisaniemi. On the eve of the gala, the Finnish band, Lordi, had won the Eurovision Song Contest. Therefore, a few last-minute changes were made to the music and choreography of the finale. The enthusiasm of the audience knew no bounds when the performers took to the stage to the tones of the winning Finnish entry. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

KOKONAISUUDET 2006 

Lost in Space -kokonaisuudessa omintakeinen seurue joutui tekemään hätälaskun tuntemattomalle planeetalle, jossa he kohtasivat mitä kummallisimpia olioita ja otuksia. Täysin sirkusvälineistä koottu alus saatiin tarinan aikana korjattua, ja joukko pääsi jatkamaan matkaansa kohti uusia seikkailuja. Manga oli Esiintyvän ryhmän nuoremman sukupolven ensimmäinen kokonaisuus, jossa sukellettiin Manga-sarjakuvien maailmaan. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

HELKVÄLLSFÖRESTÄLLNINGAR 2006 

Lost in Space handlade om ett originellt sällskap som blev tvunget att nödlanda på en okänd planet där de påträffade de mest märkvärdiga varelser. Sällskapet lyckades till slut reparera sin farkost som var byggd helt och hållet av cirkusredskap, och färden kunde fortsätta mot nya äventyr. Manga var den första föreställningen som gjordes för showgruppens yngre medlemmar, och här dök artisterna in i Manga-seriernas värld. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

SHOWS 2006 

In Lost in Space, an eccentric group of travellers was forced to make an emergency landing on an unknown planet, where they encountered some very odd creatures. The space travellers eventually managed to repair their spaceship, which was built entirely of circus equipment, and were able to pursue their journey. During Manga, the troupe explored the world of Manga comics. Manga was the first production that was created entirely for the younger members of Circus Helsinki’s show group. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

ENSIMMÄISET HARJOITUSTILAT 2004 

Circus Helsingillä ei ollut alussa omaa harjoitustilaa. Viiden ensimmäisen vuoden aikana Circus Helsinki harjoitteli muun muassa Rudolf Steiner koulun eurytmiasalissa (kuvassa), Kulttuurikeskus Caisan pienessä tietokonevarastossa, Pukinmäen sirkuskoulun tiloissa, Kisahallilla, Olympiatadionilla ja Woltissa. Oman treenitilan puute tuotti vaikeuksia sirkuskoululle. Sirkusvälineitä jouduttiin jatkuvasti kuljettamaan tilasta toiseen ja ilma-akrobatiavälineet riggaamaan ja poistamaan joka harjoituskerran yhteydessä. Turvalonsseja ei ollut lainkaan käytettävissä. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

DE FÖRSTA TRÄNINGSUTRYMMENA 2004 

I början hade Circus Helsinki inga egna träningsutrymmen. Under de fem första åren tränade cirkusskolan bland annat i Rudolf Steinerskolans eurytmisal (bilden), i kulturcentret Caisas trånga datorförråd, i Pukinmäen Sirkuskoulus (Bocksbacka cirkusskola) utrymmen, i Tölö sporthall, på Olympiastadion i Helsingfors och i Wolttis utrymmen. Avsaknaden av egna lokaliteter skapade problem för skolan, man var tvungen att flytta alla redskap från utrymme till utrymme och inför varje träning måste redskapen för luftakrobatik monteras upp och sedan monteras ner igen. Det fanns inte heller någon möjlighet till riggning av säkerhetsselar. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

THE FIRST TRAINING FACILITIES 2004 

During the first five years of its existence, Circus Helsinki didn’t have its own training facilities. Practice took place in the euryth- mics room at the Rudolf Steiner school in Helsinki, in the tiny computer storage room at the cultural centre Caisa, and on the premises of Pukinmäen sirkuskoulu (Pukinmäki circus school). Teaching also took place at Töölö sports hall, at the Olympic Stadium and at Woltti. The lack of permanent training facilities created a series of problems. The equipment had to be transported from place to place, and before each training session all the aerial equipment had to be assembled and then disassembled at the end of the session. It was also impossible to rig safety harnesses. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

OPETUS VALLILASSA 

Opettajat ja oppilaat ottivat ilolla vastaan uuden harjoitustilan. Kiinteät ilma-akrobatiapisteet, lonssauspisteet, ilmavolttirata ja helposti saatavilla olevat välineet mahdollistivat uusien lajien haltuunoton ja nopean kehityksen. Puvustoakin alettiin kartoittaa omaan pukuvarastoon. Vallilassa koululla oli myös ensimmäistä kertaa toimisto, ja Tuula Anttila palkattiin Circus Helsingin ensimmäiseksi täyspäiväiseksi toimistosihteeriksi. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

UNDERVISNINGEN I VALLGÅRD 

De nya utrymmena togs i bruk med stor glädje av både elever och lärare. Lokaliteterna öppnade nya möjligheter för verksamheten. Fast utrustning för luftakrobatik, säkerhetssele, en luftvoltbana samt lättillgängliga redskap gjorde det möjligt att introducera nya grenar och tillät skolan att i snabb takt utveckla sin aktivitet. Det fanns också möjlighet att inrätta en egen kostymgarderob. I Vallgård fick skolan för första gången egna kontorsutrymmen och en heltidsanställd sekreterare, Tuula Anttila

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

CLASSES AT VALLILA

Both teachers and students were overjoyed with the new premises, which offered a whole range of new possibilities. The school was able to invest in fixed aerial and safety equipment, an air track, and easily accessible implements. It now became possible to expand the school’s curriculum and the range of activities on offer. There was also enough space for the school’s first costume wardrobe, and for a proper office which became the domain of Tuula Anttila, the school’s first full-time secretary. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

REVONTULEN TAIKA -KOKONAISUUS 2007 

Revontulen Taika oli vahvasti tarinallinen esitys, joka sijoittui saamelaiseen maagiseen maisemaan, ja sitä siivitti suggestiivinen saamelaismusiikki. Kuvassa on Porot – esitys, joka kutsuttiin esiintymään myös Berliinin Nuori Eurooppa -nuorisosirkus- festivaaleille.

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

REVONTULEN TAIKA 2007 

Helkvällsföreställningen Revontulen taika (Förtrollande norrsken) var starkt knuten till samernas magiska landskap och stämningen förstärktes av suggestiv, samisk musik. Bilden visar Renar – ett nummer som cirkusen blev inbjuden att uppföra på cirkusfestivalen Det unga Europa, i Berlin.

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

REVONTULEN TAIKA 2007 

The show, Revontulen taika (Northern Light Magic), was inspired by the magical wilderness of Lapland and set to spellbinding, Sámi music. The photo shows Porot (Reindeer) – an act that Circus Helsinki was invited to perform at the Young Europe Festival in Berlin.

Juhlatilaisuus_RGB-72-768x512.jpg
Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

TOIMINNAN LAAJENTUMINEN 2008 

Oma tila mahdollisti sirkuskoulun opetuksen monipuolistumisen. Lisäksi tilassa alettiin järjestää myös muuta harjoitustoimintaa kuten sirkusleirejä ja avoimia harjoituksia. Samalla käynnistyi sirkusjuhlien järjestäminen yrityksille ja yksityishenkilöille. Helsingin sirkusammattilaiset ry:n jäsenet harjoittelivat tilassa päiväsaikaan, ja yhdistyksen perustajat Kadja Karjalainen (nyk. Manninen) ja Petri Ekqvist ryhtyivät järjestämään tilassa säännöllisiä Open Stage -iltoja, joiden tuotoilla ammattilaisten harjoitusvuokrat maksettiin. Circus Helsinki on jatkanut Open Stage -iltojen perinnettä yhdistyksen lakkautuksen jälkeen. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

VERKSAMHETEN UTVIDGAS 2008 

De egna utrymmena gjorde det möjligt att erbjuda en mer mångsidig undervisning. Lokaliteterna möjliggjorde också nya träningsmöjligheter såsom cirkusläger och drop-in träningstillfällen. Samtidigt började man erbjuda företagstillställningar och privata cirkusfester. Under dagtid tränade medlemmarna i Helsingin sirkusammattilaiset r.y.* i utrymmet. Föreningens grundare, Kadja Karjalainen (nuv. Manninen) och Petri Ekqvist, började arrangera regelbundet återkommande Open Stage kvällar. Med intäkterna betalades hyran för de professionella artisternas träningstillfällen. Cirkus Helsinki har fortsatt traditionen med Open Stage kvällar efter det att föreningen upphörde. 

*Föreningen för professionella cirkusartister i Helsingfors. Fritt översatt. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

A TIME OF EXPANSION 2008 

The premises in Vallila made it possible for the school to expand and to diversify the curriculum. The new space also provided the opportunity to organise other activities, such as drop-in training sessions and circus camps. The school also began to offer circus parties aimed at companies, or for private events. During the day, the members of Helsingin sirkusammattilaiset r.y.*, held their training sessions at Circus Helsinki. In order to finance these training sessions, the founders of the association, Kadja Karjalainen (currently Manninen) and Petri Ekqvist arranged recurring Open Stage events at Circus Helsinki, a tradition that the school has continued after the association ceased its activities. 

 

*The association of professional circus artists in Helsinki. Freely translated. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

SUKRIS-KOKONAISUUS 2008 

Sukris-kokonaisuus leikitteli perinteisen ja nykysirkuksen välillä. Nimi viittaa sirkuksen käänteiseen puoleen ja nurinkurisuuteen. Katsojat pääsivät kurkistamaan sekä esiintymislavalle kaikkine perinteisine sirkusmaailman kliseineen että takahuoneen puolelle, jossa kuvattiin nykysirkuksen keinoin ramppikuumetta, esiintyjien persoonallisuuksia ja heidän välisten suhteiden kommervenkkeja. Sukriksessa syntyneitä, yhä uudelleen Circus Helsingin lavalle putkahtelevia numeroita ovat mm. Los Musculos ja Trio Fantastico

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

SUKRIS 2008 

Temat för Sukris var en lekfull balansgång mellan traditionell och nutidscirkus. Namnet speglar cirkusvärldens motsatta sidor. Publiken fick både uppleva cirkusvärlden med alla dess clichéer på scenen, och dessutom kika in bakom kulisserna där man med nutidscirkusens medel visade artisternas rampfeber och inbördes konkurrens om rampljuset. Återkommande favoriter på Circus Helsinkis scen, såsom bl.a. Los Musculos och Trio fantastico, skapades för Sukris. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

SUKRIS 2008 

The show, Sukris, was a playful balancing act between traditional and contemporary circus. Sukris mirrors the different dimen- sions of circus arts. On stage, the audience was treated to all the clichés of the traditional world of the circus. Using the expres- sive language of modern circus, the performers also treated the audience to a peek behind the scene, where they witnessed stage fright, rivalry and upstaging. Recurring, popular acts at Circus Helsinki like Los Musculos and Trio Fantastico, premiered during Sukris. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

SYLT 2008 

Esiintyvä ryhmä kutsuttiin ensimmäisen kerran Syltin saarella, Saksassa toimivaan Insel Circukseen vuonna 2008. Syltin sirkuskylässä esiintyjät pääsivät kokemaan perinteistä kiertävän sirkustaiteilijan elämää esiintymällä sirkusteltassa ja yöpymällä aidoissa sirkuskaravaaneissa. Koulu esiintyi Syltissä myös vuosina 2011 ja 2013. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

SYLT 2008 

År 2008 reste Circus Helsinkis showgrupp för första gången till ön Sylt på inbjudan av tyska Insel Circus. I cirkusbyn på Sylt fick våra elever pröva på cirkusartisternas traditionella, ambulerande livsstil. De fick uppträda i cirkustält och bo i cirkusvagnar. Vår skola uppträdde på nytt på Sylt åren 2011 och 2013. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

SYLT 2008 

In 2008, the German circus school, Insel Circus, invited Circus Helsinki’s show group to visit them on the island of Sylt. In the circus village on Sylt, our performers had the opportunity to experience traditional, nomadic circus life. They lived in caravans and gave performances in a big circus tent. Our school visited Sylt again in 2011 and in 2013. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

TAITEEN PERUSOPETUKSEN VALTIOTUEN PIIRIIN PÄÄSY 2009 

Circus Helsinki on tarjonnut taiteen perusopetusta vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2009 koulu pääsi taiteen perusopetuksen valtiotuen piiriin, mikä antoi koululle aivan uudet toimintamahdollisuudet kehittää sekä koulun hallinnollista että pedagogista puolta.

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

CIRCUS HELSINKI BEVILJAS STATLIGT STÖD FÖR KONSTUTBILDNING  2009 

Sedan år 2007 har Circus Helsinki erbjudit grundläggande konstutbildning. År 2009 beviljades skolan statligt stöd för bedrivandet av grundläggande konstutbildning, vilket öppnade helt nya möjligheter att utveckla såväl den pedagogiska sidan som den administrativa delen av verksamheten. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

CIRCUS HELSINKI IS GRANTED STATE TRANSFERS FOR BASIC EDUCATION 2009 

Since 2007, Circus Helsinki has provided basic education in arts. In 2009, the school was granted central government transfers for basic education in arts. This opened new possibilities to develop the educational methods and the administration of the school. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

KOULUN ENSIMMÄINEN REHTORI 2009 

Pääsy taiteen perusopetuksen valtiotuen piiriin mahdollisti koulun henkilöstöresurssien kasvattamisen. Circus Helsingin ensimmäisenä rehtorina toimi valtiotieteiden maisteri ja graafinen suunnittelija Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo). Hän laati Circus Helsingin ensimmäisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman sekä loi Circus Helsingille oman logon ja suunnitteli Circus Helsingin visuaalisen ilmeen. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

SKOLANS FÖRSTA REKTOR 2009 

I och med att Circus Helsinki hade beviljats statligt stöd för konstutbildning, kunde skolan öka antalet anställda. Pol.mag., konstgrafiker Kristiina Janhunen (nuv. Tammisalo) blev Circus Helsinkis första rektor. Hon utarbetade skolans första läroplan inom ramarna för grundläggande konstutbildning. Kristiina formgav även Circus Helsinkis logo och skapade cirkusens grafiska profil. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

THE SCHOOL’S FIRST PRINCIPAL 2009 

The central government transfers made it possible for the school to hire more staff. M.P.S., graphic designer Kristiina Janhunen (currently Tammisalo) became Circus Helsinki’s first principal. She developed the framework for the school’s curriculum, in accordance with the national basic arts program. Kristiina also designed Circus Helsinki’s first logo and created the circus’ graphic profile. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

CIRCUS HELSINGIN TUKIPILARI 2009 

Tietokirjailija Osmo Tammisalo on ollut Circus Helsingin pitkäaikainen tukipilari. Hän on toiminut sekä hallituksen jäsenenä että opettajana vuodesta 2004. Ennen Circus Helsingille tuloaan Osmo toimi perustamansa Kisahallilla sijaitsevan Helsingin käsinseisojat ry:n puheenjohtajana. Kun Circus Helsingin ryhmä oli alkuvaiheessa ilman tilaa, Osmo antoi vieraanvaraisesti yhdistyksensä jo valmiiksi pienestä tilasta osan koulun käyttöön. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

SKOLANS FÖRSTA REKTOR 2009CIRCUS HELSINKIS STÖTTEPELARE 2009 

Fackboksförfattaren Osmo Tammisalo är en av Circus Helsinkis viktigaste stöttepelare. Han har fungerat som styrelsemedlem och som lärare sedan år 2004. Innan Osmo anslöt sig till Circus Helsinki verkade han som ordförande för föreningen Helsingin käsinseisojat r.y.* som han hade grundat. Under de första åren, när Circus Helsinki saknade egna utrymmen, upplät Osmo frikostigt en del av sin förenings inte alltför rymliga lokaliteter åt cirkusskolan. 

*Föreningen för handstående r.f. Fritt översatt. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

CIRCUS HELSINKI’S ROCK 2009 

Osmo Tammisalo, who is a writer of non-fiction, has for many years been Circus Helsinki’s rock. He joined Circus Helsinki in 2004 and has been a long-time board member and teacher. Before that, Osmo Tammisalo had founded and was the chair- man of Helsingin käsinseisojat r.y.* During the early years, when Circus Helsinki didn’t have any permanent premises, Osmo very generously offered to share his association’s rather cramped training facilities. 

*The association of hand balancing artists in Helsinki. Freely translated. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

BEATS! -KOKONAISUUS 2009 

Beats! -kokonaisuus käsitteli urbaanissa ympäristössä elävien nuorten elämää. Esitys yhdisteli monia taiteenlajeja käyttäessään hyväksi erityisesti rytmiä mutta myös laulua ja esiintyvien nuorten kirjoittamia tekstejä. Tekstit kuvasivat murroksiin liittyviä iloja, unelmia sekä kasvukipuja nuorten näkökulmasta. Esitystä varten Saga Kolehmainen ja Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo) suunnittelivat ja ompelivat Circus Helsingin tavaramerkiksi muodostuneet zic zac -puvut lahjoituksena saadusta verhokankaasta. Puvut ovat kuvassa näkyvät pussihousupuvut, joita yhdistellään punaisiin ja oransseihin yläosiin. Ne ovat edelleen käytössä useimmilla Circus Helsingin fantasiakeikoilla. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

BEATS! 2009 

Beats! handlar om att som ung människa leva i en urban kultur. Föreställningen byggde speciellt på rytm men också på sång och texter som de unga artisterna hade skrivit. Texterna beskrev, ur unga människors synvinkel, glädje, drömmar och den växtvärk som hör ihop med personliga omvälvningar. Inför föreställningen syddes Circus Helsinkis numera emblematiska sicksack mönstrade dräkter. Dräkterna syddes av gardintyg som hade donerats till skolan. På bilden syns byxdräkterna med säckiga byxor och orangea eller röda överdelar. De här plaggen används fortfarande i de flesta av Circus Helsinkis Fantasia föreställningar. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

BEATS! 2009 

Beats! was a fast-paced show about young people in an urban environment, a feast of rhythm, with songs and texts written by the young performers. The main theme was a tale of dreams, happiness and the growing pains caused by personal upheaval, seen through the eyes of young people. Circus Helsinki’s emblematic, zigzag patterned costumes were created for Beats. The costumes were made of curtain fabric that had been donated to the school. The photo shows the young performers wearing baggy trousers and orange or red tops. These costumes have become a recurring feature of Circus Helsinki’s Fantasia shows. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

ACENTO-KOKONAISUUS 2010 

Acento tutki akrobatian ja mimiikan keinoin asentojen ja aksenttien merkitystä liikekielessä. Esitys rakentui neljän suuren mustan sermin ympärille. Liikkuvilla lavasteilla lavaa muunneltiin eri sirkusnumeroita tukevaksi. Sermien näkymättöminä liikuttajina toimineet Karoliina Kaitanen, Opri Vaarakallio, Sharon Benizri ja Taru Harjunpää ansaitsevat kunnian esityksen tähtinä, vaikka he näkyivätkin yleisölle ensimmäistä kertaa vasta loppukumarruksissa. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

ACENTO 2010 

Helkvällsföreställningen Acento undersökte med hjälp av akrobatik och mimik betydelsen av rörelser och accenter i det fysiska språket. Föreställningen var uppbyggd kring fyra stora, svarta skärmar. Tack vare den rörliga scenografin kunde scenen ändra karaktär inför varje nummer. Karoliina Kaitanen, Opri Vaarakallio, Sharon Benizri och Taru Harjunpää skapade en illusion av rörliga skärmar. De förtjänar att omnämnas som föreställningens verkliga stjärnor, trots att åskådarna såg dem för första gången när de tog emot publikens ovationer i slutet av föreställningen. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

ACENTO 2010 

With acrobatics and mime as their tools, the performers explored the importance of posture and accents in physical expression. The performance revolved around four big, black, movable screens. The mobile stage design allowed for quick scene changes before each act. Karoliina Kaitanen, Opri Vaarakallio, Sharon Benizri and Taru Harjunpää created an illusion of auto- matically moving screens. Their masterful work made them the real stars of the show, even though the public saw them, for the first time, at the end of the performance when the artists took their curtain bow. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

10-VUOTISJUHLAVUOSI 2011

Circus Helsinki juhli kymmenvuotista taivaltaan oppilaiden sirkuspukutreeneillä sekä gaalalla omassa Vallilan sirkustilassa. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

10-ÅRSJUBILEUM 2011 

Circus Helsinki firade 10 års jubileum med träningar i cirkusdräkter, samt med en gala i de egna utrymmena i Vallgård. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

CELEBRATING TEN SUCCESFUL YEARS 2011 

Circus Helsinki celebrated its 10th anniversary with a gala on the school’s premises in Vallila, and by holding training sessions during which the pupils wore circus costumes. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

KOULUN TOINEN REHTORI 2011 

Circus Helsingin toinen rehtori, kasvatustieteiden maisteri Mikko Rinnevuori jatkoi sirkuskoulun rakenteiden kehittämistä, ja koulun oppilasmäärä jatkoi kasvamistaan. Mikko vastasi Suvilahden sirkussalin suunnittelusta koulun muuttaessa tilaan vuonna 2013. Hän perusti myös koulun suositut aamuakrobatiatunnit ja kehitti koulun avoimia harjoituksia. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

SKOLANS ANDRA REKTOR 2011 

Ped.mag. Mikko Rinnevuori tillträdde som rektor år 2011. Han vidareutvecklade strukturerna för skolans verksamhet me- dan antalet elever fortsatte att öka. Mikko ansvarade också för planerandet av den 600 m2 stora cirkussalen i Södervik dit skolan flyttade år 2013. Han grundade också de populära drop-in morgonlektionerna i akrobatik, och utvecklade skolans öppna träningar. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

THE SECOND PRINCIPAL OF THE SCHOOL 2011 

In 2011, M. Ed. Mikko Rinnevuori became Circus Helsinki’s second principal. He further developed the structures of the school’s activities and the number of pupils continued to grow. Mikko was also in charge of planning the 600 m2 training facilities at Suvilahti, where Circus Helsinki moved in 2013. He introduced the popular drop in, acrobatics morning classes and developed the open training sessions. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

JAZZ-KOKONAISUUS 2011–2012 

Jazz-esitys sijoittui varieteeklubiin, jonka aika on jo vuosia sitten jättänyt. Kuitenkaan vanhenevat emäntäsiskokset Mairikki (Margareeta Lauronen) ja Rainikki (Meri-Tähti Kunttu) eivät voineet päästä irti aikoinaan menestyneestä ja loistokkaasta klubistaan, vaikka se oli jo kulunut ja nuhjuinen. Hahmojen idea syntyi, kun Margareeta ja Meri-Tähti kesäesityksen jälkeen viihdyttivät ryhmää imitoimalla opettajiaan. Esitystä säesti nuori Oscar Gräsbeckin jazztrio. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

JAZZ 2011–2012 

Helkvällsföreställningens handling utspelade sig i en varietéklubb vars glansdagar för länge sedan var över. Klubbens värdinnor, syskonparet Mairikki (Margareeta Lauronen) och Rainikki (Meri-Tähti Kunttu) kunde inte förmå sig att stänga sin en gång så glamorösa och populära klubb, trots att den hade blivit både sliten och sjaskig. Inspirationen till karaktärerna föddes när Margareeta och Meri-Tähti, efter en sommarföreställning, roade cirkustruppen med att imitera sina lärare. Den unge musikern Oscar Gräsbecks jazztrio ackompanjerade föreställningen. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

JAZZ 2011–2012 

The show told the story of a music hall that had once been glamorous and fashionable. The owners of the venue, two sisters called Mairikki (Margareeta Lauronen) and Rainikki (Meri-Tähti Kunttu) couldn’t bring themselves to close their beloved music hall, even though it had become distinctly rundown and shabby. The idea for the show was born one summer after a performance, when Margareeta and Meri-Tähti entertained the other performers by mimicking their teachers. The performance was accompanied by the young musician, Oscar Gräsbeck and his Jazz Trio. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png

OTE-KOKONAISUUS 2012–2013 

Ote-kokonaisuus oli Circus Helsingin ensimmäinen kokonaisuus, jossa oppilaat vastasivat itse esityksen ideoinnista ja ohjauksesta. Esitys kertoo ystävyydestä, kohtaamisista, luottamuksesta ja kasvamisesta. Jan Grönqvistin vanhempien esitykselle lahjoittama punainen sohva toimi esityksen keskipisteenä ja inspiraationa. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.45.png

OTE 2012–2013 

Helkvällsföreställningen Ote var den första föreställningen där eleverna själva ansvarade för både innehåll och regi. Ote handlade om vänskap, möten, förtroende och om att växa. Den röda soffa som Jan Grönqvists föräldrar hade donerat, fungerade som mittpunkt och källa till inspiration för hela föreställningen. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.22.37.png

OTE 2012–2013 

Ote (Grip) was the first show written and directed by the school’s pupils. The show was about friendship, encounters, trust and growing up. The whole show revolved around, and was inspired by the red sofa, which Jan Grönqvist’s parents had donated. 

Näyttökuva 2022-6-7 kello 11.23.00.png